Özgürlüğünüzü ifade etmeyin ifadelerinizi özgürleştirin

26.10.2018 - Cuma 13:51
Av. Saime KAYAR

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ki Kabe maketini ziyaret saatleri içerisinde, İhram giyerek ziyaret etmek isteyen kişi güvenlik görevlilerince engellenmiştir.
Kendisini engelleyen güvenlik görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanması üzerine, kişi AYM’ye başvurarak ifade özgürlüğünün engellediğini savunmuştur.
Başvuran, “çarpık bir duruma sergilemek istediği perfonmasıyla dikkat çekmek ve eleştiri hakkını kullanmak istediğini” belirtmiş.
Ve Anayasa Mahkemesi, başvuranın bu başvurusunu, “hangi durumu eleştirmek ve ifade etmek istediği açık değil” gerekçesi ile reddetmiştir.
Öncelikle, İfade özgürlüğünün, anayasal ve hukuki olarak güvence altına alınmış olması gerekmektedir.
Çünkü, ifade özgürlüğü, anayasal demokrasilerin temel taşlarından biridir.
Buna ilişkin düzenlemeler T.C. Anayasamızın 26. Maddesi ve AİHS’nin 10. Maddesi’nde düzenleme altına alınmıştır.
Anayasamızın 26. Maddesi şöyle der “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar.”
Yani, düşünce ve kanaatlerimizin serbestçe ifade edebilme hakkımız olduğu bununda maddenin devamında belirtildiği gibi özel sınırlama sebepleri ile sınırlandırılabileceğini ifade eder.
Peki asıl soru şu??
Bizlere, Anayasal ve Uluslar Arası Antlaşmalarla güvence altına alınan, ifade özgürlüğünü ne için kullanmaktayız.
Mesele, özgürlüklerimizi mi ifade edemeyişimiz ? yoksa ifadelerimiz mi tutsak oluşu?
Bu durum aslında tamamen bizlerle alakalı, herkesin kendisini ifade edebilme ve düşünce özgürlü mutlaktır.
Doğamızdan gelen ve daha sonrasında tarafımıza verilen bu hakları, doruluğa ve hakkaniyete kullanmakta, kötülüğe ya da hukuksuzluğa kullanmakta tamamen bizlerin elinde…
İşsizlik oranları, açlık sınırı, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, uyuşturucu ticaretleri, siyasi kutuplaşmalar, dış kuvvetler ve yaşam mücadelesi….
Pardon!! Siz neye dikkat çekmek istediniz???
Amacının ne olduğu bile belli olmayan, ve sadece bir şeyler yapmak için yapmaya çalışan insanlardan olmadan, ifadelerimizi özgürleştirin…
İfadelerinizi özgürleştirmeye çalışın ki, varoluşumuzla bizlere verilen ve anayasal bir hak olarak da tarafımıza tanınan bu hakkın hakkını verelim…
Gerçek hayatla yüzleşip, ifade edilemeyen, toplumsal olarak bize dayatılan düşünceleri özgürleştirelim..
Bunu yaparken de bağcıyı dövmeyelim üzüm yiyelim.
Ve herkese de kabe-yi muazzamayı ziyaret etme şerefi nail olur inşallah diyelim…

YORUM YAZ